Loading...

Nyhedsbrev

Nyhedsbrev - november 2014

06. november 2014 · Rasmus Møldrup Lorentzen

Kære Forening, 

I årets løb er der sket en hel del. Deltagerne som deltog på Vandreugen, som gik til Marmaris i Tyrkiet, fik en rigtig god uge med ture i afvekslende terræn, og vi var tilmed begunstiget af godt vejr. På denne tur deltog 109 personer. Mini Vandreugen til Island har også været afholdt. På denne tur deltog 85 personer, og her var det også godt vejr, og deltagerne fik nogle fantastiske oplevelser. Se beretningerne på hjemmesiden; motiondanmark.dk.

I 2015 går Vandreugen til Madeira. Turen er så godt som lukket, men det er måske muligt at få enkelte pladser endnu. Mini Vandreugen går til Irland, og her er der stadig pladser. Se turbeskrivelser på hjemmesiden.

EVG turen i pinsen til Giessen blev afviklet med stor succes og med mange deltagere. I 2015 er det Holbæk Gangsport, der afvikler EVG arrangementet i pinsen. Slut op om dette arrangement, og følg med på hjemmesiden for at få oplysninger om turen.

Der har nu været afholdt Årsmøde i DAF. Desværre var der kun to gangforeninger repræsenteret ved mødet. På møde skulle der debatteres DAF´s nye organisation, hvilket evt. ville berøre gangforeningerne. Bestyrelsens fremsatte forslag til ny organisationsstruktur blev trukket som formelt forslag til vedtagelse, men årsmødet blev i stedet bedt om at forholde sig til forslaget som en hensigtserklæring om, at det er den retning der arbejdes i; dette var der opbakning til. Bestyrelsen vil samle en gruppe i et ”organisationsstrukturudvalg” der udarbejder et udkast til et lovforslag 1 JUL, som så blev sendt til høring i foreningerne. Endeligt lovforslag vil blive udsendt 1 SEP. Lovforslaget vil således komme til afstemning på årsmødet 2015, og skal vedtages med 2/3 flertal. Se referat fra årsmødet HER. Kontingentet forbliver uændret i 2015.

MotionDANMARK arbejder på afholdelse af et konference, som skal afholdes ultimo FEB 2015. Så afsæt allerede plads i kalenderen for at få ny inspiration. Udførligt program følger snarest.

Når du skal have fat i MotionDANMARK

For at give klubberne en hurtig og effektiv service, skal I, når I skal have kontakt til forbundet, fremover bruge følgende kontaktoplysninger:

Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20
Sektion E, 2. sal
DK-2605 Brøndby
gang@motiondanmark.dk
Kontoret: 43 26 23 20 Maria:  maria@dansk-atletik.dk

Med venlig hilsen

Motionsudvalget/MotionDANMARK

D.A.F

Brøndby Stadion 20

2605 Brøndby

(+45) 43 26 23 08

daf@dansk-atletik.dk

DGI Løb

Vingsted Skovvej 1

7182 Bredsten

(+45) 79 40 40 40

info@dgi.dk

MotionDANMARK er en del af

© Copyright MotionDANMARK - Website af DNA Design