Loading...

NYHEDER TIL GANGFORENINGER

Nyhedsbrev - januar 2014

14. januar 2014 · Motionsudvalget

Kære Forening.

MotionDANMARK ønsker alle foreninger et godt nytår, med håb om et aktivt år.
Mange foreninger har igen haft travlt med efterårets arrangementer, og mange har især haft travlt
med at få afviklet ”Julemærkemarchen”, der igen blev en succes. Men foreningernes egne
arrangementer op til jul har også trukket mange ressourcer.

Vandrekalenderen 2014
Kalenderen er nu modtaget af de fleste klubber. Da der ikke har været læst korrektur på
oplysningerne om turene samt kluboplysningerne, vil udvalget opfordre foreningerne til hurtigst
muligt at sende eventuelle rettelser til Henning Rose, rose@email.dk, således at det kan blive
rettet i den elektroniske udgave.

Vandreferier 2014
Vandreuge nr. 27 går i år til Tyrkiet, og næste Mini Vandreuge går til Island. Brochurerne kan ses
på hjemmesiden; motiondanmark.dk. Det skal dog bemærkes, at der kun er få pladser tilbage til
Tyrkiet, og at der nu er venteliste til Island.
Andre klubber er også i færd med at planlægge rejser, så følg med på hjemmesiden for at se alle
de rejser der bliver tilbudt.
Den årlige EVG Pinsetur til Pohlheim ved Gieβen, Tyskland afvikles 5.-9. JUN. Se mere på
hjemmesiden.
Foreningerne ”Udvandrerne” og ”007” har planlagt flere ture i 2014. Følg med på hjemmesiden og
se betingelserne for deltagelse på disse ture.
Foreninger der laver ture, kan med fordel få lagt deres tur på hjemmesiden, hvis de ønsker at få
bussen fyldes op.

Motionsgangskonference den 8. februar 2014 - Bemærk ny dato!
MotionDANMARK og Motionsudvalget er i fuld gang med planlægningen af en konference for alle
gangforeninger, som afholdes den 8. februar 2014, Aktivitetssalen Lille Friheden 1-3 i Hvidovre.
Så afsæt allerede denne dag. Det bliver et spændende program med en masse inspiration. Som
alle ved, træder vi stadig vande med hensyn til fremgang for gangsporten. Det er derfor vigtigt, at
vi får løst de spørgsmål, der er sat på dagsordenen.
Vi håber at din forening vil deltage med to personer. Har foreningen flere personer der vil deltage,
kan I skrive dem på venteliste. I det tilfælde, at en foreninger ikke udnytter sine to pladser, vil
overskydende pladser blive tilbudt andre foreninger.

Det er gratis at deltage på konferencen, MU afholder udgifter i forbindelse med seminaret (kørsel og fortæring). 

Tilmeld dig allerede nu, dog senest 03 FEB 2014, til: gang@motiondanmark.dk med angivelse af
foreningens navn, samt navnene på de to personer der deltager, og evt. deltagere på venteliste.
Se invitation nedenfor.

MotionDANMARK.dk
Der er stadig mange der ikke ved, at MotionDANMARK.dk findes. Så kære forening, prøv at
informer jeres medlemmer om, at der er en hjemmeside, som skriver om gang, og den rummer
mange nyttige oplysninger. Der komme stadig en artikel en gang om måneden med inspiration til
din gåtur, se hjemmesiden under emnet ”Fodsporet”.
Der er også en temaserie om løbeskader, og mange af de skader en løber får, er i høj grad de
samme som en gænger får, så se disse artikler – de er også relevante for dig som gænger til
skadesafhjælpning og -forebyggelse.

Når du skal have fat i MotionDANMARK
For at give foreningerne en hurtig og effektiv service, skal I, når I skal have kontakt til forbundet,
bruge følgende kontaktoplysninger:
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, Sektion E, 2. sal, DK-2605 Brøndby
Mail: gang@motiondanmark.dk
Telefonnummer til kontoret: 43 26 23 20

Med venlig hilsen

Motionsudvalget og MotionDANMARK

 

Program for konference lørdag den 8. februar 2014
09.30-10.00 Ankomst
Der er her mulighed for ekstra morgenmad og en sludder med sportsvenner fra de
andre foreninger.

10.00-10.15 Velkomst ved motionsudvalget

10.15-11.15 PR – bliv synlig - pressen som partner
Udviklingskonsulent/DIF-lærer, John Aage Petersen

11.15-11.30 Pause

11.30-13.00 PR – bliv synlig - pressen som partner (Fortsat)
Udviklingskonsulent/DIF-lærer, John Aage Petersen

13.00-13.45 Frokost

13.45-14:15

Motionsudvalget og MotionDANMARK informerer
Nyt i MotionDANMARK/DAF
Hjemmesiden
14.15-14.30 Pause

14.30-15.30 Workshop: Gruppearbejde
• Hvordan bliver gangsporten mere synlige?
• Hvordan får vi flere yngre ind i sporten?
• Virker hjemmesiden MotionDANMARK.dk
• Er der noget der skal tilføjes og rettes?
• Får du nok ud af kontingentet?
• Hvad kunne du tænke dig at få?
• Nye ideer til vandreture?
• Nye ideer til udvikling af vandreture?
• Ideer til nye materialer/udstyr?
• Har du nogle ønsker for din forening?
• Hvordan er dit forhold til IVV, EVG og andre stempler?
• Flere kampagner?
• Skal DAF/MotionDK holde kurser? Hvis ja, i hvad?

15.30-16.00 Plenum
16.00-16.10 Afrunding og tak for i dag

D.A.F

Brøndby Stadion 20

2605 Brøndby

(+45) 43 26 23 08

daf@dansk-atletik.dk

DGI Løb

Vingsted Skovvej 1

7182 Bredsten

(+45) 79 40 40 40

info@dgi.dk

MotionDANMARK er en del af

© Copyright MotionDANMARK - Website af DNA Design