Loading...

NYHEDER TIL GANGFORENINGER

Nyhedsbrev - oktober 2011

01. oktober 2011 · Motionsudvalget

Kære forening,

Årsmødet i DAF blev afviklet den 9. oktober 2011 på Brogaarden ved Middelfart. Desværre var der kun få gang-foreninger præsenteret ved årsmødet.

 eretningen og budget kunne hentes på DAFs hjemmeside. Motionsudvalget (MU) har siden sommer arbejdet tæt sammen med MotionDANMARK, og det lå i kortene at vi hørte til der, men dette var dog ikke nævnt i beretningen, og det blev heller ikke nævnt under gennemgangen. Den ellers gode orientering om MotionDANMARK nævnte heller ikke, at Motionsudvalget var underlagt MotionDANMARK. MU budgettet var i beretningen reduceret til 0 kr., meningennævnte, at MU fik et budget af tilsvarende størrelse under MotionDANMARK. Formanden beklagede fra talerstolen, at Motionsudvalget ikke var orienteret om, at budgettet i 2012 ville blive flyttet til MotionDANMARKs budget, samt at MU fremover var under MotionDANMARK.

MU håber at DAF fremover vil følge deres eget Politikkatalog vedr. kommunikation.

Deltagerne fik at vide to dage før, at de skulle betale 450 kr. for at deltage i årsmødet, hvilket ikke kan være rigtigt i en forening som DAF, da enhver forening har ret til at fremføre sine synspunkter. Det er da heldigvis også blevet ændret, således at årsmødets stemmeberettigede deltagere ikke skal betale, hverken i år eller fremadrettet.

MU ser frem til et tæt samarbejde med MotionDANMARK, da det giver os en mulighed for at udvikle vores sport. Konkret er der allerede sket det, at det meste af indholdet under hjemmesiden www.aktiv-motion.dk også er at finde påwww.motiondanmark.dk. Fremover vil alt om gangsport være at finde på MotionDANMARKs hjemmeside. MU opfordre foreningerne til at besøge den nye hjemmeside, hvor der ud over oplysninger til gangsportsforeningerne, er mange oplysninger og artikler der kan have interesse.

MU holder møde med MotionDANMARK primo november 2011. Her vil hele samarbejdet og de fremtidige arbejdsgange blive drøftet. Vi hører gerne fra medlemmer, der har ønsker til samarbejdet. MU udsender et nyt nyhedsbrev efter mødet med MotionDANMARK.

Med venlig hilsen              

Motionsudvalget

D.A.F

Brøndby Stadion 20

2605 Brøndby

(+45) 43 26 23 08

daf@dansk-atletik.dk

DGI Løb

Vingsted Skovvej 1

7182 Bredsten

(+45) 79 40 40 40

info@dgi.dk

MotionDANMARK er en del af

© Copyright MotionDANMARK - Website af DNA Design