Loading...

NYHEDER TIL GANGFORENINGER

Nyhedsbrev - november 2011

25. november 2011 · Motionsudvalget

Kære forening,

Som nævnt i sidste Nyhedsbrev, har der nu været afholdt møde med MotionDANMARK (MODK) om de fremtidige forhold, og hvad er der så kommet ud af mødet?

Motionsudvalget (MU) var repræsenteret med alle tre medlemmer, og MODK med direktøren og redaktøren. Mange punkter blev drøftet, og der var på intet tidspunkt nogen uoverensstemmelser. Stort set vil MU fremover køre som hidtil med de tiltag der er sat i gang, men under mere strukturerede forhold. Efter DAF har oprettet MODK, hvor MU nu er underlagt, har vi fundet vores rette plads. Under MODK er der tre motionsgrene, gang, løb og styrketræning, og det er nu op til MU og foreningerne, at "fodre" MODK med informationer og oplysninger til fremme for vores sport.

MODk`s stærke side er, at der er en fantastisk hjemmeside med et væld af oplysninger. MU´s hjemmeside "aktiv-motion.dk" vil nu blive dirigeret over til MODK hjemmesiden "motiondanmark.dk". Alle vores informationer vil fremover være at finde her, og da der er mange der besøger denne side, er der håb om, at vores afsnit også ses.

MODK vil støtte MU med udformning af PR tiltag, brochurer, reklamer etc. Ligeledes vil der kunne formidles kontakt til Jyllandsposten, når der er særlige begivenheder, rejser og andet.

MU vil også i 2012 få et budget der af størrelse svarende til de tidligere år.

MODK arbejder på et nyt koncept for afvikling af MotionDANMARK-rundt, og når dette er klart vil MU blive informeret. Det kan betyde, at vore foreninger kan blive inddraget i afviklingen.

Da flere foreninger indenfor det sidste år har haft svært ved at få kontakt med DAF, har MU aftalt, at al korrespondance til kontoret skal gå til: info@motiondanmark.dkeller telefon; 4326 2320. Det er en aftale, at alle henvendelser vil blive behandlet hurtigt.

MU var meget tilfredse med mødet med MODK, og ser frem til et godt samarbejde.

MU har tidligere nævnt, at der vil blive afholdt et foreningsseminar 4 og 5 FEB 2012, og her er et af emmerne samarbejdet med MODK. MODK vil være repræsenteret, og alle forhold vil blive lagt frem, så derfor håber MU, at alle foreninger vil tilmelde sig dette seminar.

En indbydelse til seminaret vil snarest blive fremsendt.

MU vil tilbyde alle foreninger 150 stk. nye pile til opmærkning med foreningens navn på, se vedhæftede forslag. MU ønsker en hurtig tilbagemelding på, om klubben ønsker denne pil, da, hvis vi har midler, kan få den fremstillet i år. Ændringsforslag modtages også.

Med venlig hilsen           

Motionsudvalget

D.A.F

Brøndby Stadion 20

2605 Brøndby

(+45) 43 26 23 08

daf@dansk-atletik.dk

DGI Løb

Vingsted Skovvej 1

7182 Bredsten

(+45) 79 40 40 40

info@dgi.dk

MotionDANMARK er en del af

© Copyright MotionDANMARK - Website af DNA Design