Loading...

Fodsporet #62

Motivation & viljestyrke

13. marts 2018 · Susanne Findsen & Susanne Grøn

Hvad styrer din motivation for at komme afsted på lange weekendvandreture, og hvor stor er din viljestyrke til at komme afsted, når vejret er skidt eller formen for ringe? Vi dykker lidt ned i teorien og reflekterer over betydningen af vores valg og handlinger i hverdagen.

Motivation kan defineres ved de processer, der påvirker retningen, vedholdenheden og intensiteten af vores målrettede handlinger. Motivation knytter sig altså til personligt reflekterede valg, som det enkelte menneske laver. Til forskel herfra er de handlinger, som vi mennesker udfører for at skabe ligevægt i vores biologiske system; eksempelvis at spise, når vi er sultne, og tage mere tøj på, når vi fryser.

Vores motivation påvirkes af biologien, psykologien og kulturen, og er en kompleks størrelse, der rækker ud over ren behovstilfredsstillelse. Tænk bare på den drivkraft, der får os til at studere flittigt for at bestå eksamen, træne hårdt før en vandretur i bjergene eller gennemføre en slankekur for at opnå et vægttab.
 
Incitamenter
Vi tænkende væsener drives af incitamenter og forventninger om, at en given handling vil bringe os tættere på vores mål. Regnestykket vil se således ud: Motivation = forventning + incitament.

Én teori beskriver motivation og drivkraft som noget der kommer indefra versus udefra. For eksempel kan det være at gå ture, fordi lægen anbefaler det – lægen siger det er sundt (ekstern motivation) eller at gå, fordi det føles skønt, giver social og mental tilfredsstillelse og styrker selvværdet (intern motivation).

Motivation kan også forstås som en drivkraft ”væk fra” eller ”hen imod” noget. For eksempel kan motivationen og drivkraften være at undgå at komme til at sakke bagud i forhold til gruppen på turen, eller drivkraften kan være at opnå at kunne gennemføre turen med overskud.

Netop psykologiske processer som at kunne mestre en aktivitet, at kunne vælge frit og at høre til i et socialt fællesskab, beskrives som fundamentalt for menneskets motivation. Vi mærker dette i vores vandrelaug eller i idrætsforeningen, hvor vi møder mennesker, der har samme passion som os selv, og bidrager med frivilligt arbejde. Vi mennesker er sociale væsener, som finder stor tilfredsstillelse i sociale fællesskaber, og det bidrager til tilfredshed med livet.

62_1

Viljestyrke
Viljestyrken er en anden interessant psykologisk størrelse, som præger vores handlinger. Viljestyrken er vigtig for vores evne til at modstå fristelser, arbejde for at nå langsigtede mål og vente på belønning. Engang mente man, at viljestyrken var en begrænset ressource, der slap op ligesom lønnen på kontoen. En artikel i Jyllandsposten i november 2017 foreslår dog, at vi tænker på viljestyrken som noget genopladeligt – som batteriet på bilen. Som med koncentrationsevnen og kærligheden bliver der mere af viljestyrken, når vi træner den, dyrker den og tænker på den som noget opbyggeligt.

Forskere har gennem forsøg vist, at personer der tænker på viljestyrken som en begrænset ressource, har tendens til at løbe tør/give op/køre træt tidligere end personer som mener, at viljestyrken er en ubegrænset ressource. Sidstnævnte gruppe har også vist tendens til at være mere lykkelige og mindre stressede. Vi skal altså tænke positivt!

Tro og belønning har betydning for vores evne til at klø på eller modstå fristenser. Sig for eksempel til dig selv: ”du kan godt” og ”du får mere energi af anstrengelsen”. Vi kender nok alle til oplevelsen af træthed på de lange vandeture, følelsen af ikke at kunne overkomme næste etape, men så får vi lidt at drikke, falder i snak med de andre, eller bliver optaget af at finde vej, og så klarer vi alligevel at gå de sidste fem kilometer. Så stress ikke, men udbyg og udnyt dine fysiske og mentale ressourcer!

D.A.F

Brøndby Stadion 20

2605 Brøndby

(+45) 43 26 23 08

daf@dansk-atletik.dk

DGI Løb

Vingsted Skovvej 1

7182 Bredsten

(+45) 79 40 40 40

info@dgi.dk

MotionDANMARK er en del af

© Copyright MotionDANMARK - Website af DNA Design