Loading...

Fodsporet #49

Fodsporet #49: Alle snakker om det, men..

17. januar 2017 · Susanne Grøn & Susanne Findsen

...ingen gør noget ved det.

Jo de gør! Forskerne arbejder på højtryk for at knække koderne omkring aldring. Hvorfor ældes nogen før andre? Hvordan bremses aldringsprocesserne, så vi får et længere liv uden sygdom? Hvordan ændrer vi på forekomsten af demens, knogleskørhed og cancer i alderdommen? Hvad kan vi hver især selv gøre? Hvordan får man voksne til at begynde at motionere, når de ikke har gjort det før? – og blive ved?


Jo, det var mange spørgsmål, og en smule af den aktuelle forskning inden for aldring kan du læse om på hjemmesiden hos Center for Sund Aldring på Københavns Universitet, hvor forskere netop undersøger aldersfænomenet ”Kunsten at blive ældre”. 

Professor Rudi Westendorp gør opmærksom på, at vi - set over de seneste 100 år - nu lever meget længere, og at vi hver især har gode muligheder for at påvirke vores aldring, så vi kan leve godt og aktivt - også som ældre. Forskerne giver os tre grundlæggende råd til at fremme chancen for god aldring:

  • Fysisk aktivitet – det er aldrig for sent
  • Hold hjernen skarp og
  • Styrk sociale relationer.


Det er nemlig sikkert og vist, at fysisk aktivitet fremmer fysisk og mental sundhed og reducerer risikoen for en række sygdomme. For hjernen gælder det, at en stor hjernekapacitet og fortsatte mentale udfordringer ind i ældrelivet forebygger demens og funktionstab. Endelig er der stærk sammenhæng mellem vores engagement i sociale relationer og vores helbred, livsstil og velbefindende. Se også Center for Sund Aldrings Facebook-side.

Gør du også noget ved det? Vandresporten indeholder mange værdifulde elementer, som styrker sund aldring. Ét er den fysiske aktivitet, som forbedrer kondition og udholdenhed, men også det sociale samvær er uhyre betydningsfuldt. Vi glædes og fornøjes af sociale relationer og vi udfordres i samtalerne og diskussionerne på vandreturene. Vi skal planlægge ruten, finde vej, identificere fugle og planter, huske ansigter – der er masser intellektuelle udfordringer.

49_1

Vi foreslår en ny sjov leg til den næste vandretur; legen er inspireret af spillet ”Kortslutning”. Spillet, hvor det drejer sig om at svare forkert.

I går sikkert og snakker sammen i små grupper af tre-fire personer. En person skal besvare en række ja/nej spørgsmål, som I andre finder på undervejs, men udfordringen er, at man skal svare forkert, og svaret skal falde hurtigt. Dvs. hvis I spørger: ”Starter bilen med et motorstop?”, så er det rigtige svar: ”Ja”. Hvis I spørger: ”Kan man vinke til nogen, man ikke kender?” - hvad er svaret så? Det gælder selvfølgelig om at få flest korrekte ”forkerte” svar, og man bliver ved, indtil personen svarer forkert. Så er det den næstes tur. Det er altså rigtig sjovt og giver masser af hjerneaktivitet.

Godt nytår og god rask vintervandretur!

D.A.F

Brøndby Stadion 20

2605 Brøndby

(+45) 43 26 23 08

daf@dansk-atletik.dk

DGI Løb

Vingsted Skovvej 1

7182 Bredsten

(+45) 79 40 40 40

info@dgi.dk

MotionDANMARK er en del af

© Copyright MotionDANMARK - Website af DNA Design