Loading...

Fodsporet #27

Hvad er alder?

08. februar 2015 · Susanne Findsen & Susanne Grøn

Hvad er din kronologiske alder? Og din fysiologiske alder? Din kronologiske alder kan aflæses på dåbsattesten 17, 33, 54 eller 99 år? Er det sådan du føler dig?

Føler du dig så ung/gammel, som du er? Det er blevet populært at måle sin fysiologiske alder – på nettet findes spørgeskemaer, som på helt uvidenskabelig vis vil estimere din fysiologiske alder ud fra spørgsmål om dit alkoholforbrug, kost og motion, din tilfredshed med livet eller forekomst af sygdom. På Nintendo’s Wii – det populære legetøj, som lå under ethvert juletræ for nogle år siden - kunne man dyrke forskellige slags sport i et virtuelt miljø på fjernsynsskærmen. Man kunne også lynhurtigt teste sin fysiologiske alder med en test for balance og motorisk kontrol.  Ærgerligt og pinligt var det, hvis man følte sig i god form, men blev dømt 10 år ældre end hvad dåbsattesten sagde! 

Hvad ser du i spejlet ? Filmstjerner og fotomodeller ser unge ud selv i en høj alder ved hjælp af plastikkirurgi og botox. Men uden brug af ”snyd” er der stor variation i, hvordan alderen påvirker vores udseende og helbred. Dels pga. vores gener, nogle af os er bare heldigere end andre, og dels pga. vores livsstil.

                                    ”Gammel i skindet, men ung i sindet”
                                               ”At ældes med ynde”.

Alder spiller også ind, når der skal sættes en grænse for, hvad man må og ikke må i alverdens lande. Der er aldersgrænser for stemmeret – i de fleste lande får man stemmeret i 16-18 års alderen, mens man i Brasilien har stemmepligt fra 18 til 70 år. I Danmark må man gifte sig, købe tobak og køre bil, når man bliver 18, og spille lotto når man er 16, mens man først må give blod, når man er 17, og fritidsarbejde er muligt fra 13 års alderen.  Aldersgrænserne tjener blandt andet til at beskytte unge mennesker mod usund livsstil og ulykker, som kan forkorte livet eller forringe livskvaliteten.  Velkendt er rygeproblematikken, som kan medføre sygdom såvel som aldersforandringer meget senere i livet, hvor det er for sent at fortryde.

               ”Når man ældes, bliver man både lidt tåbeligere og lidt klogere” og 
                          ”Ungdommens synder må betales i alderdommen”.

Det nyfødte barn vokser i størrelse og udvikler sig motorisk, følelsesmæssigt og intellektuelt. Levevilkår og stimuli har betydning for denne udvikling og sundheden samt levealderen.

I ca. 25 års alderen topper mennesket sin fysiske og fysiologiske funktion, og aldringsprocesser starter med en langsom og gradvis reduktion af styrke og hurtighed. Alderdom og inaktivitet medfører sammenlignelige fysiske forandringer. Med andre ord kan en ung inaktiv person have samme fysiologiske alder som en veltrænet ældre person. Inaktivitet forstærker aldersforandringer og forringer funktionsevnen, mens fysisk aktivitet kan begrænse tab af eksempelvis muskelstyrke og kondition.


27_fig1

Den anerkendte svenske professor i idrætsmedicin, Bengt Saltin, som ikke er i blandt os længere, udførte i 1966 et *meget berømt forsøg, hvor fem 20-årige trænede og utrænede mænd ”blev lagt i seng” i tre uger, for at man kunne undersøge effekten af inaktivitet. Muskelstyrke og kondition faldt hurtigt og markant! Efterfølgende måtte der 8 ugers træning til for at genopnå deres oprindelige trænings-tilstand.  

30 år senere i 1996 undersøgte Saltin og hans kolleger de samme fem mænd igen, og fandt at deres kondition (iltoptagelse) var faldet med 11% i gennemsnit.  Dette fald var mindre end det man havde målt efter de 3 ugers sengeleje, da de var 20 år! De vejede mere, fedtprocenten var højere, men hjertets pumpefunktion var den samme. Man vurderede, at ca. 40% af deres fald i kondition ved 50 års alderen skyldtes inaktivitet, resten var den uundgåelige aldring.

27_fig2

Det siger en del om betydningen af inaktivitet, men det fortæller os også noget andet vigtigt om aldring. Det indikerer nemlig, at vi kan modvirke aldersforandringer ved at være fysisk aktive. Figuren nedenfor viser faldet i kondition (iltoptagelse) efter 3 uges sengeleje samt niveauet efter 30 års aldring hos de fem mænd.

*A 30-Year Follow-Up of the Dallas Bed Rest and Training Study af McGuire, Levine, Williamson, Snell, Blomqvist, Bengt Saltin og Mitchell, 2001.

27_fig4

Uanset din kronologiske alder, kan du til hver en tid gøre noget ved din fysiologiske alder? Synes du at din fysiologiske alder svarer til den kronologiske? Uanset om målet er stort eller småt, er der god mulighed for at forbedre din kondition, muskelstyrke, balance og koordination. Det vil garanteret både forbedre dit generelle velbefindende og din livskvalitet. Sundhedsstyrelsen i Danmark anbefaler på baggrund af internationale studier om menneskets fysiologi og sundhed, at vi er regelmæssigt fysisfig27_k aktive – unge såvel som ældre. Anbefalingerne retter sig mod hjerte/lungefunktion, knoglestyrke, muskelstyrke og balance. Du kan se anbefalingerne for børn, voksne og ældre i fakta-boksene her på siden.

27_fig3fig27_

D.A.F

Brøndby Stadion 20

2605 Brøndby

(+45) 43 26 23 08

daf@dansk-atletik.dk

DGI Løb

Vingsted Skovvej 1

7182 Bredsten

(+45) 79 40 40 40

info@dgi.dk

MotionDANMARK er en del af

© Copyright MotionDANMARK - Website af DNA Design