Loading...

Nyheder om løb

Løb blev anset som sundhedsfarligt

10. maj 2011 · Preben Kristensen

I dag er det næsten mere naturligt at se løbere rundt omkring på landevejene og i parker, end det modsatte. Løb er blevet en folkesport, som alle dyrker - ung som gammel. Men sådan har det ikke altid været.

Gamledage

Før 1950´erne var det et særsyn at se løbere på offentlige veje og gangstier. Man kunne f.eks. løbe helt alene rundt om Damhussøen. Det vakte dog opsigt. I dag kan man helt naturligt møde hundredevis af løbere i alle aldre på en almindelig forårsdag. Motionsbegrebet omfattede dengang ikke løb. Det handlede mest om gymnastik, lidt småbold og måske svømning eller vandsport. Årsagen var at finde i skoleforløbet. Før 1960´erne var det ikke tilladt for skoleelever helt op til studentereksamen at løbe mere end 100 m i forbindelse med idrætsundervisningen.

Man havde godt nok fire fulde klokketimer idræt (det hed egentlig legemsøvelser dengang), men undervisningen bestod for langt den overvejende del af fritstående øvelser og redskabsgymnastik. I den korte udendørs sæson måtte man gerne dyrke boldspil og atletik. Men løb måtte ikke overstige 100 m. Hvorfor dog det? I en lærebog, som blev anvendt i uddannelsen af idrætslærere, (som dengang blev kaldt gymnastiklærere) skrevet af en professor Lindhardt, advarede han mod løb over længere distancer, fordi det kunne overbelaste unge menneskers hjerter:

I en artikel om løbetræning blev denne påstand tilbagevist. Og på initiativ af Landsudvalget for Skoleidræt blev artiklen sendt rundt til alle skoler i landet. Bekendtgørelserne i faget Legemsøvelser blev ændret, og der blev sat gang i løbetræningen ikke mindst i Københavns kommune ved lærerne Svend Ørnby og Heinrich Sell.

Flere fik hjerte-karsygdomme
Samtidig gennemførte dagbladet BT en længere række artikler om sundhedsværdien af løbetræning, og man gennemførte og offentliggjorde konditionstestninger af kendte idrætsfolk (bl.a. Knud Lundberg og Gunnar Nu Hansen, som dengang var lidt oppe i årene). Alt med det formål at få den danske befolkning til at bevæge sig mere. I 1950´og 60´erne oplevede man en dramatisk stigning i antallet af hjerte-og kredsløbssygdomme. Ofte med dødelig udgang. Det blev derfor vitalt at informere om en forebyggende indsats i form af bl.a. motionsløb.

Med Eremitageløbet som lanterne fulgte en række motionsløb landet over. Eremitageløbet var inspireret af det gamle "Fortunløbet", som i 1920´erne og 30´erne blev afviklet i marts måned i Dyrehaven. Løbet var dog mest populært hos tilskuerne, som mødte op i et antal af ca. 60.000 med høj hat og store overfrakker. Med kong Chr. X ridende midt i mængden af mennesker. Løbernes antal var ikke over 100. I modsætning til nutidens mere end 15.000 deltagere!

Siden 1960´erne har der været gjort et stort arbejde for at informere om værdien af motionsløb. Forskningsresultater har gang på gang vist, hvilken betydning det har for velværet, og i dag kender man heldigvis godt værdien af at dyrke motion. Men sådan har det ikke altid været.

D.A.F

Brøndby Stadion 20

2605 Brøndby

(+45) 43 26 23 08

daf@dansk-atletik.dk

DGI Løb

Vingsted Skovvej 1

7182 Bredsten

(+45) 79 40 40 40

info@dgi.dk

MotionDANMARK er en del af

© Copyright MotionDANMARK - Website af DNA Design