Loading...

UGENS LØBEPAS - Uge 21

Par-orienteringsløb med fokus på samarbejde

20. maj 2013 · Thomas Nolan

Denne uges løbepas er et lille orienteringsløb.

Men VENT VENT VENT! Inden du som træner klikker bort fra denne side, fordi du ser for dig en masse arbejde med at skaffe O-kort, opsætte poster og hente dem igen (og få ballade fordi de er opsat forkert), finde forsvundne løbere osv. osv., så lad mig lige fortælle, at dette O-løb er et løb, hvor ALT hvad du skal gøre i forberedelsesfasen, er at printe et - gerne primitivt - kort over jeres træningsområde fra f.eks. krak.dk eller iform.dk og indtegne nogle få punkter.

I dette Ugens Løbepas er der er ingen poster, der skal lægges ud eller hentes hjem (af træneren). Træningen stiller krav til samarbejdet og kommunikationen mellem de to løbere, der er på hvert hold.

Du gør sådan her:
Print et kort over området ved klubhuset eller en nærliggende træningslokalitet i et antal eksemplarer, så der er halvt så mange kort som deltagere i træningen. Indtegn løst 5 eller 7 poster med tekst som f.eks. "Bro", "Bænk", "det højeste træ", "væltet træstamme", "ved hegnet" el. lign. Find gerne steder, der er placeret, så den hurtigste vej til posterne ikke er en direkte sti.

Hvert hold udstyres med et kort og et holdmærke, f.eks. en trøje, et farvet bånd eller andet. Find evt. diverse genstande, der kan bruges, og ikke forveksles, i klubbens redskabsskur.

Løbet:
• Alle deltagere starter ved et fælles start/mødested. Løber 1 løber ud til post 1 (f.eks. bænk) og lægger holdets markering. Derpå løber han tilbage til mødestedet og forklarer sin ventende makker præcist, hvor holdets mærke ligger.
• Makkeren løber nu ud og finder holdmærket og løber derefter direkte til post 2, hvor den placeres. Derpå løber han tilbage til mødestedet og forklarer nu Løber 1 præcist, hvor mærket ligger.
• Herefter løber Løber 1 til post 2, finder mærket, løber videre til post 3 og lægger det, inden han løber tilbage til udgangspunktet, hvor hans makker venter.
• Således fortsættes der, indtil holdet har været ved alle poster. Det gælder naturligvis om at komme posterne rundt hurtigst muligt..

Udfyld ventetiden
Det, der KAN gøre denne træning lidt kedelig, er, at halvdelen af tiden er ventetid. Men det løses let ved at have nogle aktiviteter klar til de løbere, der står og venter på deres makker. Sæt gerne gang i nogle små makkerøvelser med andre ventende, teknikøvelser, stigningsløb eller andet.

Loebepas 21-1 (1)

En sjov variant
En sjov variant, der samtidig løser det med ventetiden, er at lave en lille rundstrækning omkring start/mødestedet. Ventende løbere kan her indsamle bonussekunder, der fratrækkes holdets sluttid; lav en rundstrækning på f.eks. 200 meter og fortæl, at der kan optjenes 30 sekunder pr. omgang ventende løbere når/mens de venter på deres makker. "Prisen" for at løbe disse runder er selvfølgelig, at man bliver mere træt og/eller risikerer at den hjemvendte løber kommer til at stå og vente, mens makkeren løber bonussekunder hjem.

Denne variant kræver selvfølgelig, at man løber orienteringsløbet som en konkurrence og der tages tid på holdene og undervejs såvel tælles bonusomgange. Det stiller lidt ekstra krav til træneren, som så skal medbringe papir og blyant og forsøge at lave hold, der er nogenlunde lige stærke.

For at fordele holdene i terrænet og sikre, at holdene ikke bare løber lige efter hinanden, kan nogle af holdene f.eks. starte med post 2, 3, 4 eller 5.

Undlad at lægge posterne for langt fra mødestedet, 200-300m til hver post er passende, da der ellers bliver for langt mellem hvert skift - det bliver kedeligt. Et ulige antal poster gør, at hver løber skal placere, finde og hente lige mange poster.

O-løbet stiller store krav til samarbejde, fordi den, der har lagt posten ud, skal beskrive for sin makker præcis, hvor den er i forbindelse med skiftet - samtidig med at der jo er et konkurrenceaspekt i forhold til at være det første hold, der bliver færdigt og der derfor ikke må bruges FOR lang tid på overleveringen.

D.A.F

Brøndby Stadion 20

2605 Brøndby

(+45) 43 26 23 08

daf@dansk-atletik.dk

DGI Løb

Vingsted Skovvej 1

7182 Bredsten

(+45) 79 40 40 40

info@dgi.dk

MotionDANMARK er en del af

© Copyright MotionDANMARK - Website af DNA Design