Loading...

Uddannele

Uddannelse Trafikofficials

17. december 2015 · Maria Severin

Dansk Atletik Forbund samarbejder med DIF (Danmarks Idræts Forbund) om uddannelse af trafikofficials. På nuværende tidspunkt er det kun foreninger under Dansk Atletik Forbund eller andre forbund under DIF (foreningen skal være registreret med et CFR nummer), som tilbydes denne uddannelse.

Hvis en arrangør skal bruge trafikofficials uddannet af DIF til et arrangement, så skal den arrangerende forening være medlem i et specialforbund under DIF (foreningen skal være registreret med et CFR nummer). Er den arrangerende forening således medlem i et specialforbund under DIF – men råder ikke over egne uddannede trafikofficials, så kan foreningen rette henvendelse til en anden forening under DIF, der har uddannede trafikofficials og indgå aftale om enten at låne frivillige trafikofficials fra denne forening – eller indgå aftale med pågældende forening om, at denne bliver medarrangør af det pågældende arrangement. DAF ligger inde med en oversigt over trafikofficials uddannet af DIF og medlem i en forening under DAF. 

Er arrangøren ikke medlem af et specialforbund under DIF, så kan der forsøges med en henvendelse til en lokal hjemmeværnsgruppe eller trafikhjemmeværn.

Uddannelsen

Trafikofficials er hjælpere, der er uddannede til at stå ude på ruten ved blandt andet motionsløb og styre trafikken. Uddannelsen kræver ikke løbende efteruddannelse. Det betyder at uddannelsen gælder på ubestemt tid. 

Det er DIF der står for selve uddannelsen. Hvert kursus koster kr. 12.500,-. Der er optimalt plads til 15-20 kursister på hvert kursus.

Kurset er et 10 timers kursus fordelt over en hverdagsaften (typisk fredag) i tidsrummet kl. 18:00 – 22:00 og en efterfølgende lørdag kl. 09:00 – 15:00.

Fredag aften består af teori om gennemførelse af trafikregulering med tilhørende praktisk øvelse ved kursusstedet i trafikregulering.

Lørdag består af trafikkultur, konflikthåndtering og praktisk øvelse med tre timer i trafikken i 4 forskellige lyskryds med vejledning af polititjenestemænd. Dagen afsluttes med en lektion om DIF samt erstatnings- og forsikringsforhold.

Før et trafikofficialkort endeligt kan udstedes, skal uddannelsen suppleres med et 6 timers førstehjælpskursus. Førstehjælpskurset skal være taget indenfor de sidste 3 år, når trafikofficialkortet udstedes. Vi tilbyder som en del af de midler vi har fået af TrygFonden, at give gratis førstehjælpskurser til dem, der tager uddannelsen for trafikofficials.

Vi gør opmærksom på, at der 5 uger før trafikofficialkurset skal fremsendes en deltagerliste og dermed en bekræftelse på kurset. Eventuel aflysning skal således finde sted senest 5 uger før planlagt kursus.

Hvis I som forening har behov for at få uddannet trafikofficials, så kontakt Bo Rasmussen på bo@dansk-atletik.dk eller 43 26 23 12.

D.A.F

Brøndby Stadion 20

2605 Brøndby

45 43 26 23 20

daf@dansk-atletik.dk

DGI Løb

Vingsted Skovvej 1

7182 Bredsten

+45 7940 40 40

info@dgi.dk

MotionDANMARK er en del af

© Copyright MotionDANMARK - Website af DNA Design