Loading...

Løb i Danmark

Løb i Danmark - En rapport om løbsmarkedet

01. november 2014 · Maria Severin

Rapporten ’Løb i Danmark – En rapport om løbsmarkedet’ er udarbejdet af Dansk Atletik Forbund og MotionDANMARK med midler fra TryghedsGruppen.

I takt med, at antallet af løbere er steget i Danmark, er antallet af arrangerede løb også
steget. Der kommer stadig flere og flere løb, og konkurrencen om løberne er hårdere end
nogensinde. Løberne har så mange muligheder, at de stiller højere krav til de motionsløb,
som de vælger at løbe. De vil have særlige oplevelser og forventer, at kvaliteten er i orden.
Som forbund arbejder vi for, at foreningerne afholder de bedste motionsløb i Danmark, og at det er dem, som også i fremtiden arrangerer løbene. Dansk Atletik Forbund har udarbejdet denne rapport til vores foreninger, så de bliver klædt bedre på til opgaven. Formålet med rapporten er at give arrangørerne et indblik i udviklingen inden
for motionsløbsområdet og et større kendskab til deres målgruppe, som de kan bruge i
planlægningen af deres løb. Desuden ønsker vi at vise potentiale i nye målgrupper for på
den måde at få flere med ud at løbe. Herudover er formålet med rapporten at illustrere
værdien af store motionsløbsevents for danskerne, vores sport og foreningerne.

Vi kommer løbende i rapporten med vores anbefalinger til arrangørerne af motionsløb ud fra resultaterne. Anbefalingerne har vi yderligere samlet i 10 råd til arrangørerne.

Rapporten er inddelt i tre hovedafsnit:

Løbsmarkedet
I det første afsnit giver vi et indblik i den udvikling, der er sket de seneste år inden for arrangerede løb samt en status på, hvorledes løbsmarkedet ser ud i dag.

Løberne
I andet afsnit tegner vi en profil af de løbere, der deltager i de arrangerede løb, og giver arrangørerne et større kendskab til deres målgruppe. Herunder ser vi blandt andet på, hvorfor løberne deltager i løb, hvor langt de transporterer sig for at komme til et løb, og hvor de hører om løbene. I afsnittet ser vi også på mulige nye målgrupper, som i dag ikke deltager i løbene.

IAAF/AL-Bank VM Halvmaraton
Rapporten slutter af med et afsnit om IAAF/ AL-Bank VM Halvmaraton, som er den største løbeevent, der nogensinde har været afholdt i Danmark. Her tegner vi blandt andet en profil af deltagerne og viser de mange positive effekter - herunder markedsføringsværdien
af at afholde sådan en event. Vi kommer løbende i rapporten med vores anbefalinger til arrangørerne af motionsløb ud fra resultaterne. Anbefalingerne har vi yderligere samlet i 10 råd til arrangørerne.

Du finder hele rapporten 'Løb i Danmark - En rapport om løbsmarkedet' HER 

D.A.F

Brøndby Stadion 20

2605 Brøndby

(+45) 43 26 23 08

daf@dansk-atletik.dk

DGI Løb

Vingsted Skovvej 1

7182 Bredsten

(+45) 79 40 40 40

info@dgi.dk

MotionDANMARK er en del af

© Copyright MotionDANMARK - Website af DNA Design