Loading...

Danmarks Officielle Løbskalender

Certificeringskriterier - Certificeret løb

08. august 2016 · Janni Petersen

Ruten

 • Ruten er velafmærket med markeringsbånd, skilte og vejvisere hvis nødvendigt, så der på intet tidspunkt er mulighed for, at deltagerne løber forkert
 • Ruten er hensigtsmæssig med plads til løberne
 • Officials er synligt til stede ved alle trafikerede kryds på rute
 • Førercykel kører foran forreste løber, hvis ruten tillader det – skal være official med kendskab til ruten og have kontakt til løbsledelsen
 • Lukkecykel eller lukkeløber er efter sidste løber – skal have kontakt til løbsledelsen (ikke gældende hvis der løbes omgange på samme rundstrækning)

 

Tekniske kriterier

 • Til løbet er der tilmelding, tidtagning og resultatformidling
 • Løbets hjemmeside indeholder følgende information: Dato for løbet og starttidspunkt, Adresse på starten, Løbets distance(r), Tilmeldingsprocedure, Startgebyr, Hvem der er vindere af løbet og eventuelle præmier, kontaktoplysninger til arrangører, Information om transport og parkering til løbet samt Regler og vilkår for løbet

 

Service

 • Der er et passende antal toiletter i nærheden af start- og målområdet (det anbefales mindst ét pr. 150 deltagere)
 • Der er væskedepoter på ruten ved løb på 10 km eller derover. Der skal være væskedepot hver 5. km og væskedepoterne skal tilbyde minimum 200 ml drikkevand til hver deltager pr. depot
 • Deltagerne tilbydes drikkevand i målområdet. Ved løb over 15 km skal der tilbydes minimum 400 ml til hver løber efter løbet
 • Vær dog altid opmærksom på vejrforhold kan kræve ekstra væske

 

Sikkerhed

 • Arrangørerne har forsikring
 • Arrangørerne har styr på sikkerheden ved deres løb (vi anbefaler de har udarbejdet risikovurdering/beredskabsplan samt plan for kommunikationsveje)
 • Startområdet er lukket for trafik til sidste løber er startet
 • Målområdet er lukket for trafik til sidste løber er i mål, eller den ved tilmelding oplyste tidsgrænse er overskredet
 • Ruten er sikret i forhold til kørende trafik
 • Førstehjælpspost højest 100 meter fra målstregen med tilstrækkelig uddannet personale og materiel (herunder en eller flere hjertestartere)

 

Øvrige

 • Ligestilling for kønnene i forhold til både faciliteter og præmier
 • Anti Doping Danmark må komme og teste til løbet
 • Overskuddet af løbet skal gå til den lokale organiserede idræt
 • IAAF og Dansk Atletiks konkurrenceregler opfyldes

 

Ranglistecertificering
Nedenfor ses de kriterier, der er for at få løb ranglistecertificeret og få løbsresultater til at tælle på de danske ranglister. Arrangørerne skal redegøre for hvilke distance(r), som de ønsker at få ranglistecertificeret. Alle kriterier skal opfyldes for at løbets resultater kan tælle på ranglisterne. Vi henviser også til DAF’s konkurrenceregler s. 86 HER

For at løbets resultater kan komme ranglisterne kræves resultatlister, som indeholder følgende data: Bruttotider, navn, forening og årgang. Læs mere HER

 

Rute

 • Der løbes 5 km, 10 km, 15 km, halvmaraton, maraton, 100 km og 24 timer
 • Løbets rute(r) har en gældende DAF-opmåling, når løbet afvikles
 • Bemærk at ruten ikke behøver at være DAF-opmålt på certificeringstidspunktet
 • Ruten er opsat som angivet i opmålingsrapporten
 • Størstedelen af ruten afvikles på hårdt underlag
 • Asfalt, fortov eller cement
 • Afstanden mellem start og mål må ikke være mere end 50 % af løbets distance
 • Ruten må ikke falde mere end en højdemeter pr. kilometer fra start til mål

 

Start og mål

 • Start- og målstregen er tydeligt angivet med plads til det forventede antal deltager
 • Starten angives med tydeligt startsignal
 • Der er nedtælling til start

 

Tidstagning og resultater

 • Der er elektronisk tidstagning med chip eller lignende til løbet
 • Resultatliste skal indeholde bruttotider, navn, forening og årgang for at komme med på ranglister (Bemærk at løbsarrangøren selv er ansvarlig for at levere en resultatliste med korrekte oplysninger til rangliste)

 

Regler

 • Løbet følger gældende regler for landevejsløb
 • Pace med cykel eller lignende er ikke tilladt
 • Der er udpeget en løbsansvarlig/overdommer, der kan tage beslutning ved tvivlspørgsmål mv. Vedkommende bør så vidt muligt være godkendt DAF-dommer til løb.

D.A.F

Brøndby Stadion 20

2605 Brøndby

(+45) 43 26 23 08

daf@dansk-atletik.dk

DGI Løb

Vingsted Skovvej 1

7182 Bredsten

(+45) 79 40 40 40

info@dgi.dk

MotionDANMARK er en del af

© Copyright MotionDANMARK - Website af DNA Design