Loading...

Danmarks Officielle Løbskalender

Løbsudvikling

08. august 2016 · Janni Petersen

Observatør og observatørrapport
Der er altid travlt for arrangørerne på løbsdagen, og det er svært at nå rundt og se, hvordan det hele løber af stablen. På selve løbsdagen kan en observatør komme ud og følge op på certificeringen samt udarbejde en observatørrapport, som arrangørerne kan bruge i evalueringen af løbet. Observatøren skal som udgangspunkt deltage i løbet og arrangørerne skal derfor stille et gratis startnummer til rådighed. Arrangørerne modtager observatørrapporten indenfor syv dage efter løbets afholdelse. Herved får I nye øjne på jeres løb, og kommentarerne fra observatøren kan I bruge i evalueringen og udviklingen af jeres løb.

Prisen afhænger af løbets distance:

0 - 5km – 350 kr.
6 - 10 km – 450 kr.
11 - 21,5 km – 650 kr.
22 – 42,5 km – 750 kr.
42,5+ km – 950 kr.

Hertil kommer transport for observatøren (bil 3,54 kr. pr. km) samt startnummer til løbet.

Spørgeskemaevaluering - 500 kr.
Er jeres deltagere tilfredse? Vi tilbyder at gennemføre en elektronisk tilfredshedsundersøgelse blandt deltagerne ved jeres motionsløb. Spørgeskemaundersøgelsen giver jer som arrangører værdifuld viden om, hvordan løberne har oplevet jeres motionsløb, hvad de synes I har gjort godt og hvad I med fordel kan gøre endnu bedre næste gang. Ved at sætte løberens oplevelse i fokus, får I det perfekte fundament for den videre udvikling af løbet. Inden for 14 dage efter jeres løb er afholdt modtager I en løbsrapport med både statistiske data og løbernes egne kommentarer.

Konsulentbistand til løbsplanlægning, afvikling og udvikling - 1.000 kr.
"Bevæg dig for livet - Løb" tilbyder arrangører rabat på et udviklingsforløb, hvor en konsulent kommer ud til et planlægningsmøde og/eller et evalueringsmøde og hjælper jer med udviklingen af jeres løb. På selve løbsdagen kommer der en løbsobservatør ud, som efterfølgende udarbejder en rapport, og herudover tilbyder vi gennemførsel af spørgeskemaundersøgelse, som begge kan indgå i sådanne udviklingsforløb.

D.A.F

Brøndby Stadion 20

2605 Brøndby

(+45) 43 26 23 08

daf@dansk-atletik.dk

DGI Løb

Vingsted Skovvej 1

7182 Bredsten

(+45) 79 40 40 40

info@dgi.dk

MotionDANMARK er en del af

© Copyright MotionDANMARK - Website af DNA Design