Loading...

Løberseminar

Løberseminar søndag 5. marts 2017

31. januar 2017 · Henriette Leth Nielsen

Svinetræning, Mo's Friends og inspiration til løbelege er nogle af de mange punkter på det spækkede program om løb til årets Løberseminar, der foregår på Syddansk Universitet i Odense søndag 5. marts.

Uanset om du er en glad motionist, nybegynder, ambitiøs konkurrenceløber eller er med til at styre træningen i din klub som træner eller tovholder er dette seminar spækket med spændende foredrag, praktiske træningssessioner og inspiration til din træning. Udover inspirerende foredragsholdere varetages oplæg og træningssessioner af erfarne kompetencer, ildsjæle og indpiskere fra løbermiljøet.

Seminaret, der arrangeres af Bevæg dig for livet - Løb og Syddansk Universitet, består af to fælles foredrag og derudover bliver der afviklet tre blokke af forskellige foredrag eller praktiske træningssessioner, hvoraf du frit kan vælge ét pr. blok.

Der er naturligvis mulighed for omklædning i forbindelse med de praktiske træningssessioner.

Tid og sted: Søndag den 5. marts 2017 kl. 9.45-16.50 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M

Pris: 375 kr.

Tilmelding: Senest 23. februar 2017 HER 

Program (klik på skemaet og se programmet i stort format - og se uddybende information under oversigtsskemaet):

2017 Program X

Vælg mellem nedenstående oplæg og træningssessioner: NB: Der er deltagerloft på de praktiske sessioner, her gælder først til mølle. Husk at møde omklædt til de praktiske sessioner.

Ultra-Trail – en ny trend? v/Simon Grimstrup (Barbarian Trail Runner) (Hovedforedrag I)
Simon Grimstrup har løbet i skovene ved Himmelbjerget, siden han var 10 år gammel. Han kom dog først med i en løbeforening, da han som 25 årig startede til orienteringsløb. Nu rejser han verden rundt til forskellige mere eller mindre ekstreme løb. Han er hurtigste mand på det danske trail-landshold, som deltog i VM første gang i 2015. Si-mon vil med udgangspunkt i egne erfaringer og oplevelser med give en indføring i begrebet ultra-trail og hvilke oplevelser fysisk, socialt, mentalt, kulturelt og ikke mindst med naturen, som lange løb i naturen giver. Fra Amazonas over Himmelbjerget til Everest.

Hvorfor opstår løbeskader v/RUNSAFE, Rasmus Østergaard Nielsen (Foredrag 2A)
Flere og flere danskere løber - og rigtigt mange vil gerne i gang med at løbe. Desværre bliver løbeska-der ofte en barriere for at kunne fortsætte træningen, og mange falder fra i opstartsfasen.

Rasmus Østergaard Nielsen er fysioterapeut, ph.d. og daglig leder af forskningsgruppen RUNSAFE. Hos RUNSAFE undersøger man gennem samarbej-de med bl.a. løbere, trænere og forskere i Danmark og internationalt, hvad der reelt ligger til grund for skader, og hvordan man kan sikre en lavere ska-desrisiko i træningen. I dette oplæg vil Rasmus Østergaard Nielsen diskutere, hvordan viden om årsager til løbeskader herunder betydningen af sko, træningsformer, underlag, terræn, BMI samt tidlige-re skader kan anvendes til forebyggelse og behand-ling af løbeskader.

Bliv en bedre løber v/Max Boderskov (Foredrag 2B)
Løber du lidt en gang imellem, regelmæssigt eller rigtig meget?

Uanset ambitionsniveau eller baggrunden for at løbe, er det vigtigt, at du træner fornuftigt. En for-nuftig planlægning af træningen giver kroppen gode betingelser for at restituere, så du både kan forbedre dig og undgå mange skader.

Max Boderskov er indehaver af Runivation, hvor han til dagligt laver iltoptagelsestests og trænings-planlægning samt træner for Aarhus 1900's mellemdistanceelite og aktiv subeliteløber. Sideløbende har han været med til at udvikle DGI & DAF's nye Løbetræneruddannelse.

Dette oplæg vil omhandle, hvordan du med ud-gangspunkt i fysiologiske parametre kan spore dig ind på, hvordan du skal træne. Gennem en bedre forståelse af dette, forbedrer du chancerne for, at træningen rammer plet, hvad end formålet er at løbe en rolig tur eller forbedre iltoptagelsen gennem et hårdt intervaltræningspas.

Inspiration til løbelege og løbeøvelser v/Signe og Sine (Praktisk session 2C eller 4C)
Signe Jensen og Sine Johansen er begge kandidater i Idræt og Sundhed fra SDU. De er en del af løbeorganisationen Right to Movement, som har løbecommunities over hele verden og har god erfaring med at organisere og tilpasse løbetræningspas til varierende målgrupper og niveauer.
I denne session er de klar til at tage løbere og trænere, der savner inspiration til anderledes og sjove løbelege og –øvelser, på tur på og omkring verdens måske mest gennemtænkte og alternative stadion. Alle kan være med uanset niveau, blot du møder frem og er frisk på en omgang smil, sved og puls!
NB: Praktisk session, mød omklædt. Træningen foregår udendørs.

Svinetræning v/Peter Løwenstein (Praktisk session 2D eller 4D)
Svinetræning er en session, der kan inspirere til alternativ og effektiv træning. Svinetræning foregår udendørs i skov og bymiljø uden andre remedier end det forhåndenværende. Svinetræning er stærkt motiverende og kombinerer konditionstræning, styrke og koordinationstræning på en intensiv og effek-tiv måde. Det bliver sjovt, anderledes, lidt skørt og lidt vildt. Peter Løwenstein er idrætsfysiolog fra Københavns Universitet og har haft en aktiv idrætskarriere inden for orienteringsløb og langrend. Han har sammen med Jens Bojsen-Møller skrevet bogen ”Svinetræning”.

NB: Praktisk session, mød omklædt i udendørs tøj og løbesko.
Fremtidens løbeklub v/SICK Project, SGI Fitness & Motion, Mo’s Friends, Henrik Mikkelsen
(Hovedforedrag II)

I denne spændende session møder vi tre meget forskellige løbeforeninger og træningsfællesskaber, der på hver deres facon og med forskellige organisationsformer har haft stor succes med at skabe træningskultur og rammer, der skaber en dynamisk udvikling og tiltrækker nye målgrupper af løbere, motionister og tidligere inaktive til deres træninger.

SGI Løb
Mød Søren Kruse fra SGI Fitness & Motion i Guldager ved Esbjerg. SGI Løb er en løbeklub med plads til alle, der har oplevet en stor vækst i medlemsantallet. Klubben er for alle - også børn - og har på kort tid fået rigtig mange aktive løbere til hver træning, året rundt. Hovedtemaerne i SGI Løb er social, tid, omsorg, fællesskab, social, snak, sjov, opvarmning, social, løb på alle niveauer, træn sammen, og sociale instruktører. Klubben startede sidste år "Børn, Leg & Løb" for børn og unge mel-lem 9-18 år – det er blevet en stor succes, både for børn og forældre.

Mo’s Friends
Mo’s Friends er et løbefællesskab, der har eksiste-ret siden marts 2016. Ifølge Esben Hornum fra Mo’s Friends mødes her unge løbere på tværs af alder, køn og etnisk oprindelse. Der er særligt fokus på at tiltrække nytilkomne danskere, flygtninge og asylansøgere. Ved at løbe sammen skaber de ikke bare flotte løberesultater - de unges dansksproglige fær-digheder forbedres, nogle oplever at tallet på vægten rasler ned i takt med at formen stiger, og ven-skaber etableres. I Mo’s Friends siger de: ’At være fælles omkring løb er sjovt – det giver god energi at løbe i flok’, og de er samtidig overbeviste om, at et sådan fællesskab er vigtigt i et integrationsperspek-tiv. Mo's Friends samarbejder med AGF Atletik, Dfunk og Integrationsnet.

 

SICK Project
Mød Tor Fabian fra SICK Project - en træningsbevægelse og et fællesskab, der blev startet i Århus i november 2014. Idéen var, at fodboldspillere skulle holde formen ved lige i vinterhalvåret. Men efter kort tid blev træningen åben for alle. Træningen bliver afviklet hver søndag i Århus og kombinerer elemen-ter fra styrketræning, cardiotræning og leg. Den vigtigste ingrediens er imidlertid ikke træningens elementer, men derimod stemningen og det sociale sammenhold. ALLE kan være med. ALT er gratis. ALT kan ske. JUST. SHOW. UP.

 

Fremtidens løbeklub, Debatsession som en fortsættelse af hovedforedrag 2 (Debat 4A)
Projektleder i Bevæg Dig For Livet – Løb, Henrik Mikkelsen, vil være tovholder og tage seancen videre til en levende debat og workshop omkring, hvordan resten af løbe-Danmark kan lade sig inspirere af det stærke arbejde fra henholdsvis SGI Løb, Mo’s Friends og SICK Project.

Kulhydrat, væskeoptimering – kan jeg gøre noget for at præstere bedre? v/Niels Ørtenblad (Foredrag 4B)
I dette foredrag ser vi på hvad kulhydrat og væske betyder for præstationen under løb og i relation til løbetræning. Hvornår, hvor mange og hvilke kulhydrater skal indtages for at give dig størst effekt i forbindelse med træning og konkurrence? Mange steder tales om betydningen af at træne uden kulhydrat og det diskuteres heftigt i kredsene omkring udholdenhedsidrætterne. Kom og hør hvad der er fup og hvad der er fakta. Foredraget vil desuden runde betydningen af forskellige lovlige præstations-fremmende midler i forhold til løb, bl.a. koffein. Foredraget præsenteres af Idrætsfysiolog og profes-sor ved Institut for Idræt og Biomekanik på SDU, Niels Ørtenblad.

Sidste tog til Boston: Maratonløbets historie v. Tonny Vorm (Foredrag 5A)
Tonny Vorm er litteraturanmelder ved Information og forfatter til en række bøger, deriblandt best-selleren Sort kaffe & hvide sokker: Takt, tone og traditioner på landevejen. Hans næste bog Sidste tog til Boston: Maratonløbets historie udkommer til april.
Historien handler om kvinder, motionister, legender, penge og politik - om Sherlock Holmes, Stalin og Zátopek og Zachariasen samt Boston-bomberne og meget mere.

Løbetekniske øvelser v/David Møller (Praktisk session 5B)
David Møller, der er indehaver af CoachD samt blandt andet er underviser på DGI & DAFs Løbe-træneruddannelse, har en lang erfaring både som aktiv eliteløber, som træner og speaker ved en række motions- og eliteløb rundt i landet. David vil i denne session gennemgå og instruere i en række løbetekniske øvelser og løbelege med udgangspunkt i både effektive og sjove øvelser, der også kan findes som video-sessioner både online og på App’en DGI Trænerguiden.

NB: Praktisk session, mød omklædt. Træningen foregår udendørs.

Træn med SICK Project v/Tor Fabian (Praktisk session 5C)
Just. Show. Up: Kom og mærk energien, når Tor Fabian i bedste stil får sat stemningen i vejret og viser træningsformen, der har skabt stor succes i træningsfælleskabet SICK og lignende fællesskaber rundt i verden. #ThisTribeIsStrong #SUNday is SICKday

NB: Praktisk session, mød omklædt. Træningen foregår udendørs.

D.A.F

Brøndby Stadion 20

2605 Brøndby

(+45) 43 26 23 08

daf@dansk-atletik.dk

DGI Løb

Vingsted Skovvej 1

7182 Bredsten

(+45) 79 40 40 40

info@dgi.dk

MotionDANMARK er en del af

© Copyright MotionDANMARK - Website af DNA Design